Oferta

Polskie Technologie realizują usługi analityczne dla największych firm z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowego. Nasi Eksperci posiadają bogate doświadczenie z zakresu realizacji projektów z obszaru ryzyka, CRM i BI. Zakres wsparcia obejmuje zarówno całkowitą realizację projektów, jak i body leasing.

Deweloperzy Polskich Technologii mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów informatycznych na potrzeby projektów analitycznych. Bogaty warsztat skryptów i narzędzi pomocniczych jest stale rozbudowywany z zastosowaniem najnowszych technologii.

Dane dobrej jakości pozwalają na wytworzenie dobrego produktu, dlatego tak ważne jest stosowanie procesów czyszczących i wzbogacających. Polskie Technologie oferują usługi poprawiające jakość danych, takie jak deduplikacja, łączenie baz, walidacja poprawności, analiza i korekta formatu danych. Proponowane rozwiązania są często dopasowywane do indywidualnych wymagań Klienta.

Jednym z przykładów poprawy jakości danych jest zastosowanie autorskiego algorytmu Polskich Technologii, pozwalającego na sprowadzeniu wszystkich posiadanych danych adresowych do jednego formatu.

Szkolenia oferowane przez Polskie Technologie są połączeniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Ich uczestnikami mogą być osoby reprezentujące kadrę menedżerską, odbiorców biznesowych oraz analityków. Szkolenia dla kadry menedżerskiej i odbiorców biznesowych skupiają się na zagadnieniach związanych z organizacją projektów analitycznych.

Usługi analityczne

Polskie Technologie realizują usługi analityczne dla największych firm z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowego. Nasi Eksperci posiadają bogate doświadczenie z zakresu realizacji projektów z obszaru ryzyka, CRM i BI. Zakres wsparcia obejmuje zarówno całkowitą realizację projektów, jak i body leasing.

Dla firm z sektora telekomunikacyjnego Polskie Technologie realizują projekty wspierające CRM, polegające na budowie modeli antychurnowych oraz dosprzedażowych.

W sektorze usług ubezpieczeniowych Polskie Technologie realizują prace polegające na dostarczaniu modeli w ramach systemów rentownościowych, modeli z zakresu kalkulacji składek oraz wsparcia procesów underwritingowych.

Polskie Technologie wspierają prace analityczne firm z sektora finansowego, dostarczając rozwiązania z zakresu ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego oraz modeli kapitału ekonomicznego.

Produkty

Deweloperzy Polskich Technologii mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów informatycznych na potrzeby projektów analitycznych. Bogaty warsztat skryptów i narzędzi pomocniczych jest stale rozbudowywany z zastosowaniem najnowszych technologii.

Polskie Technologie, w swojej ofercie produktowej oferują m.in.: marty analityczne, narzędzia raportujące, silniki scoringowe, monitoring modeli, automatyczną walidację, wykrywanie starzenia się modeli. W ramach współpracy z Klientami tworzone są dedykowane rozwiązania. Oferowane silniki scoringowe online umożliwiają podjęcie decyzji w sprawie przyznania kredytu i leasingu, pozwalając jednocześnie na określenie poziomu ryzyka operacji. Na skutek zastosowania strumieniowego przetwarzania danych oferowany silnik jest w stanie w przeciągu kilku sekund zebrać dane o kliencie, podjąć decyzję i wykonać niezbędną akcję.

Posiadane kompetencje i znajomość narzędzi pozwalają naszym Konsultantom na realizację każdego projektu analitycznego.

Czyszczenie danych

Dane dobrej jakości pozwalają na wytworzenie dobrego produktu, dlatego tak ważne jest stosowanie procesów czyszczących i wzbogacających. Polskie Technologie oferują usługi poprawiające jakość danych, takie jak deduplikacja, łączenie baz, walidacja poprawności, analiza i korekta formatu danych. Proponowane rozwiązania są często dopasowywane do indywidualnych wymagań Klienta.

Jednym z przykładów poprawy jakości danych jest zastosowanie autorskiego algorytmu Polskich Technologii, pozwalającego na sprowadzenie wszystkich posiadanych danych adresowych do jednego formatu.

Szkolenia

Szkolenia oferowane przez Polskie Technologie są połączeniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Ich uczestnikami mogą być osoby reprezentujące kadrę menedżerską, odbiorców biznesowych oraz analityków. Szkolenia dla kadry menedżerskiej i odbiorców biznesowych skupiają się głównie na zagadnieniach praktycznych, związanych z organizacją projektów analitycznych.

Szkolenia dedykowane dla sektora finansowego obejmują m.in. tematykę: konstrukcji kart scoringowych, konstruowania modeli i parametrów ryzyka, regresji logistycznej oraz szkolenia narzędziowe.

Polskie Technologie oferują również szkolenia coachingowe, podczas których Prowadzący skupiają się na rozwiązywaniu realnych problemów, występujących w wewnętrznych zespołach analitycznych Klientów.