Doświadczenie i referencje

Wybrane realizacje

Sektor finansowy:

 • Konstrukcja aplikacyjnej karty scoringowej MŚP. Realizacja i doradztwo przy określaniu założeń merytorycznych i biznesowych konstrukcji karty.
 • Utworzenie narzędzi Monitoringu Modeli LGD w środowisku MS SQL. Narzędzia służą do zmierzenia performance i stabilności Modeli LGD.
 • Konstrukcja kart scoringowych i modeli LGD dla segmentu Klient Indywidualny.
 • Dewelopment modeli LGD dla całego portfela Micro na potrzeby Rezerw. Back-testy dewelopowanej metody i kalkulacja impactu na rezerwy wprowadzanych zmian. Dostarczenie mechanizmów kalkulacji LGD, analiza back-test różnych parametrów kalkulacji. Konstrukcja modelu ekstrapolacyjnego.
 • Konstrukcja DataMart AML. Doradztwo przy określaniu założeń merytorycznych i biznesowych konstrukcji Data Martu (Compliance, BI, Ryzyko).
 • Prace nad zasilaniem danych źródłowych do analiz ryzyka pochodzących z systemów rezerw, martów ryzyka, hurtowni danych, silników scoringowych, systemów ratingowych, systemów CRM.
 • Zbudowanie modelu aplikacyjnego PD na produktach depozytowych dla klienta indywidualnego w oparciu o szerokie dane behawioralne.
 • Konstrukcja modeli i narzędzi do przeprowadzania analizy scenariuszowej tzw. stress testów dla portfela klientów korporacyjnych wraz z oszacowaniem wpływu na poziom rezerw.
 • Konstrukcja korporacyjnego modelu ratingowego (Moduł ilościowy i Moduł jakościowy) dla segmentu SMB i Corp w oparciu o dane finansowe oraz jakościowe.
 • Realizacja cyklu warsztatów z obszarów: Modelowania Danych, Analizy Statystycznej, Data Mining, Modeli ekonometrycznych oraz Narzędzi SAS (Enterprise Guide, Base, Enterprise Miner).
 • Analizy i rekomendacje w zakresie zmian wymaganych ze strony IFRS9 w modelach LGD dla segmentu MICRO.

Sektor Telekomunikacyjny

 • Konstrukcja modelu churn dla procesu zatrzymania, przy wykorzystaniu martu scoringowego oraz opracowanych rekomendacjach zmiennych.
 • Rozwinięcie modeli ryzyka o dodatkowe zmienne oraz dane behawioralne. Budowa modelu na danych behawioralnych. Scalenie dwóch modeli w jeden. Rozszerzenie i rozbudowanie modelu aplikacyjnego o dane behawioralne.
 • Badanie jakości modeli dosprzedażowych VAS.
 • Konstrukcja procesów w DQHC - dla Postpaid i Prepaid.
 • Realizacja cyklu warsztatów dla analityków po zakończeniu projektów konstrukcji modeli, takich jak modele anty-churn, modele ryzyka.
 • Konstrukcja modeli saturacyjnych dla DTH, modeli anty-churn ( B2B VOICE kończących kontrakt, DATA, DTH tym model UpLift), konwersji usług i inne.
 • Projekt konstrukcji serii modeli dla klientów DTH będących na początku ścieżki zatrzymaniowej.

Pozostałe sektory

 • Projektowanie kampanii i analiza danych przy wykorzystaniu narzędzi statytycnych.
 • Konstrukcja data martów analitycznych.
 • Konsulting w zakresie raportowania i analityki.
 • Szkolenia w zakresie obsługi narzędzi analitycznych.
 • Inne projekty konsultingowe i deweloperskie.