Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

Adres:

Polskie Technologie Sp. z o.o.
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 1
03-983 Warszawa

Dane kontaktowe:

E-mail: biuro@plte.pl
Telefon: +48 733 044 063

Dane spółki:

REGON 147238680
NIP 5213671637

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000509969

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych)