Usługi

Sektor finansowy

Konsulting
w zakresie Modelowania

 • Konstrukcja, analiza, walidacja modeli dla sektora finansowego – PD, LGD, CCF / modeli EC Market Risk (NII, EVE) / modeli IFRS9 (PD, LGD, EAD); modeli ratingowych, modeli churn, modeli probabilistycznych itp.
 • Przygotowanie danych do modelowania z wykorzystaniem możliwych danych do oszacowania parametrów ryzyka.
 • Określenie czynników oraz metod statystycznych.
 • Pełny proces modelowania z uwzględnieniem przygotowania danych, opracowania modelu i kalibracji.
 • Wdrożenie modelu.
 • Narzędzia do monitoringu modeli – skrypty wraz z wizualizacją danych z monitoringu.
 • Pełna dokumentacja.
 • Kalibracja modeli
 • Monitoring modeli
 • Walidacja modeli – ocena i rekomendacje.
 

Konsulting w zakresie Oprogramowania

 • Konstrukcja, rozbudowa, ocena systemów EWS do wyliczania i przetwarzania sytuacji klientów (leasing / faktoring / credit) w zakresie identyfikacji i określania działań w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej lub niewypłacalności.
 • Integracje systemów (EWS, systemy ratingowe, scoringowe itp.) ze źródłami zewnętrznymi danych o klientach.
 • Systemy do monitoringu i zarządzania modelami: zarządzanie modelami analitycznymi (śledzenie zmian w parametrach modeli, generowanie raportów na temat modelu, walidacji, monitoringu, rekomendacji itp.).
 • Konstrukcja Kart Scoringowych (Behawioralne / Aplikacyjne). Realizacja i doradztwo przy określaniu założeń merytorycznych i biznesowych konstrukcji karty.
 • Systemy do zarządzania ryzykiem
 • Systemy EWS
 • Rejestr modeli (Rekomendacja W)

Konsulting – przykładowe pozostałe

 • Wsparcie w zakresie rozwoju oraz utrzymania systemów zarządzania ryzykiem i innych aplikacji klienckich.
 • Prace nad zasilaniem danych źródłowych do analiz ryzyka pochodzących z systemów rezerw, martów ryzyka, hurtowni danych, silników scoringowych, systemów ratingowych, systemów CRM.
 • Konstrukcja dedykowanych Data Martów
 • Analiza i wprowadzanie zmian do systemów raportowych (Ryzyko Kredytowe, RODO, Antyfraud, AML, Windykacja itp.)
 • Ocena reguł bankowych – antyfraudy, ratingi, ocena ryzyka itp.
 • Stress testy
 

Sektor telekomunikacyjny

Konsulting dedykowany

 • Tworzenie raportów i analiz dla wybranych departamentów (CRM, Ryzyko, BI itp.) dot. przykładowo:
  • Fraud,
  • Churn,
  • wyników kampanii marketingowych
  • cyklu życia klienta
  • inne określone wymaganiami klienta.
 • Wykorzystanie wiedzy eksperckiej osoby merytorycznej w celu określenia potencjalnych korzyści
  z wykorzystania zaawansowanych analiz (business case).
 • Saturacja bazy danych.
 • Konstrukcja modeli
  • Saturacyjne
  • Anty-churn
  • Modele ryzyka
  • konwersji usług
 • Rozwinięcie modeli ryzyka o dodatkowe zmienne oraz dane behawioralne
 • Walidacja modeli
 • Implementacji procesów
 • Konstrukcja silnika scoringowego
 • Utworzenie narzędzi Monitoringu Modeli
 • Projekty DQ - Czyszczenia Danych

Pozostałe sektory

Konsulting dedykowany

 • Usługi w zakresie analizy danych i raportowania dla konkretnych departamentów.
 • Oferujemy wsparcie ze strony konsultantów lub dedykowanych zespołów analityków, deweloperów do wzmocnienia prac lub samodzielnej realizacji projektów.